Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym kierowanym do Kuratorów Oświaty. Jesteśmy przekonani, że nasze unikatowe audycje oraz materiały mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną.

 

List otwarty do Kuratorów Oświaty

 

Źródło: http://www.ksoin.pl/pl/list_otwarty_do_kuratorow_oswiaty-strony,59,329.html#.Vq33pVJu2B4

W związku z zakończeniem X obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych Krajowe Stowaryszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, a także Radio TOP SECRET, złożyły serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych - Pani dr Edycie Bielak–Jomaa.

 

Życzenia dla GIODO

 

Źródło: http://www.ksoin.pl/pl/zyczenia_dla_giodo-strony,59,328.html#.Vq311lJu2B4


W dniach 28 - 30 września 2015 r. na Zamku w Gniewie odbyła się V Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana była do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz jego obywateli,.

Na konferencji obecni byli pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych a także zarządzający ochroną infrastruktury krytycznej oraz pionami bezpieczeństwa, dyrektorzy i naczelnicy działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego odpowiedzialni za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i reagowaniu w przypadku ich wystąpienia.

 

 

 

Zapraszam do wysłuchania krótkiej relacji z konferencji.

 

 

 

 

Zdjęcia z V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

 

Szanowni Państwo!
 
W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.
 
Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwaoraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody.
Zapraszamy ponadto pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i naczelników działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej. Zachęcamy szczególnie do uczestnictwa przedstawicieli firm i instytucji zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej. 
 
Podczas uroczystej gali zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa narodowego i  gospodarczego naszego kraju.
 
 
GOŚĆ HONOROWY:                                           GOŚĆ SPECJALNY:
        Lech Wałęsa                                                Janusz Piechociński
 
   (-) gen. Paweł Pruszyński                                      (-) płk Tadeusz Koczkowski
     Wiceprezes Zarządu SWBN                                  Prezes Zarządów SWBN i KSOIN
 


W sobotę 22 marca, o godz. 16.00 w kościele p.w. św. Barbary  w dzielnicy Bykowina odbyła się msza ku czci patrona piekarzy św. Klemensa i patrona rzemieślników św. Józefa, oraz w intencji wszystkich rzemieślników i ich rodzin. Mszę koncelebrował arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Wspomagało go dwóch ks. dziekanów i wszyscy proboszczowie rudzkich parafii. Arcybiskupa powitał Starszy Cechu Grzegorz Skudlik, a podziękowania za mszę złożył Podstarszy Cechu Jakub Wyciślik. W uroczystościach m.in. wzięli udział: Grażyna Dziedzic - prezydent Miasta Ruda Śląska, Jarosław Wieszołek - przewodniczący Rady Miasta, prof. Jan Klimek - prezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej w Katowicach a także Michał Wójcik – dyrektor izby rzemieślniczej oraz małej i średniej przedsiębiorczości w Katowicach.

Tegoroczne uroczystości rudzkich rzemieślników zorganizował Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości oraz Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budrem” .

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości działa w Rudzie Śląskiej już prawie 55 lat, czyli jest rówieśnikiem miasta. Zrzesza 90 zakładów rzemieślniczych z różnych branż, a jego atutem jest kształcenie młodych adeptów różnych sztuk rzemieślniczych. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budrem” jest młodsza, jako że powstała dopiero w 1968 roku.

 

Św. Klemens Maria Hofbauer, (Klement Maria Dvořák) był czeskim duchownym katolickim, redemptorysta. Ponieważ w Polsce działał pracowicie 21 lat, Episkopat Polski włączył go do rejestru polskich świętych. Wspominamy go 15 marca.

Św. Józefa z Nazaretu, cieślę, patrona rzemieślników wspomina się 19 marca i 1 maja

 

Oto zdjęcia z uroczystości

 

 

1% dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Można to zrobić wpisując w deklaracji numer KRS fundacji: 0000069136

Więcej informacji na stronie: www.frk.pl