Szanowni Państwo!
 
W imieniu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (SWBN) oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych (KSOIN) serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego.
 
Konferencja skierowana jest do Prezesów Zarządów, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw: podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwaoraz jego obywateli, o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym i innych podmiotów organizacyjnych będących na wykazie Wojewody.
Zapraszamy ponadto pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych i pełnomocników ds. ochrony infrastruktury krytycznej, dyrektorów pionów bezpieczeństwa, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, dyrektorów i naczelników działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, szefów działów IT, inne osoby odpowiedzialne za zapobieganie sytuacji kryzysowych, reagowanie w przypadku ich wystąpienia i koordynowanie działań związanych z usuwaniem powstałych skutków oraz odtwarzanie zasobów infrastruktury krytycznej. Zachęcamy szczególnie do uczestnictwa przedstawicieli firm i instytucji zobowiązanych do ochrony infrastruktury krytycznej. 
 
Podczas uroczystej gali zostaną przyznane tytuły „Lider Bezpieczeństwa Narodowego” wraz z buławą hetmańską dla instytucji i przedsiębiorców, którzy szczególnie zasłużyli się na rzecz bezpieczeństwa narodowego i  gospodarczego naszego kraju.
 
 
GOŚĆ HONOROWY:                                           GOŚĆ SPECJALNY:
        Lech Wałęsa                                                Janusz Piechociński
 
   (-) gen. Paweł Pruszyński                                      (-) płk Tadeusz Koczkowski
     Wiceprezes Zarządu SWBN                                  Prezes Zarządów SWBN i KSOIN
 

 

1% dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Można to zrobić wpisując w deklaracji numer KRS fundacji: 0000069136

Więcej informacji na stronie: www.frk.pl