W dniach 28 - 30 września 2015 r. na Zamku w Gniewie odbyła się V Konferencja Bezpieczeństwa Narodowego.

Konferencja skierowana była do kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw o dużym znaczeniu gospodarczo-obronnym podlegających obowiązkowej ochronie, szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz jego obywateli,.

Na konferencji obecni byli pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych a także zarządzający ochroną infrastruktury krytycznej oraz pionami bezpieczeństwa, dyrektorzy i naczelnicy działów spraw obronnych i zarządzania kryzysowego odpowiedzialni za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i reagowaniu w przypadku ich wystąpienia.

 

 

 

Zapraszam do wysłuchania krótkiej relacji z konferencji.

 

 

 

 

Zdjęcia z V Konferencji Bezpieczeństwa Narodowego

 

 

1% dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii

 

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. Można to zrobić wpisując w deklaracji numer KRS fundacji: 0000069136

Więcej informacji na stronie: www.frk.pl